No-Claim

Vanaf 1 januari 2008 maakt de no-claimteruggaaf geen deel meer uit van de Ziekenfondswet.

De no-claim goldt voor alle zorg die uit de ziekenfondsverzekering wordt betaald met uitzondering van:
  • Huisarts
  • Verloskundige hulp
  • Kraamzorg
  • Bevolkingsonderzoek
  • Zorg voor kinderen onder de 18 jaar
De hoogte van het no-claimbedrag werdt jaarlijks door de minister vastgesteld