Veelgestelde vragen

1. Waarom is de basisverzekering ingevoerd?
2. Leidt de invoering van de basisverzekering tot een kostenbesparing?
3. Krijg ik ook met de basisverzekering te maken?
4. Voor wie is de basisverzekering?
5. Welke soorten polissen mogen verzekeraars straks aanbieden?
6. Mogen zorgverzekeraars voor dezelfde modelverzekering in de ene regio een hogere premie vragen dan in de andere regio?
7. Welke keuzes kan ik met de invoering van de basisverzekering maken?
8. Kunnen ouderen en chronisch zieken ook veranderen van zorgverzekeraar?
9. Mogen zorgverzekeraars weigeren mij te verzekeren?
10. Ik heb een ernstige ziekte gehad, heeft dit gevolgen voor mijn verzekering?
11. Op welke wijze zijn studenten verzekerd?
12. Op welke wijze zijn WW gerechtigden verzekerd?
13. Op welke wijze zijn 65/plussers verzekerd?
14. Wat verandert er voor gepensioneerden jonger dan 65 jaar?
15. Wie voert de basisverzekering uit?


1. Waarom is de basisverzekering ingevoerd?
Door ziekenfondsen en particuliere verzekeringen samen te voegen wordt er ťťn markt gecreŽerd. Daarmee opent de overheid de deuren voor meer marktwerking in de zorg. Aan de ene kant kunnen alle verzekeraars zich nu onder dezelfde voorwaarden op deze markt begeven, aan de andere kant hebben ook alle verzekerden gelijke kansen. De overheid verwacht dat door de marktwerking de kosten van de gezondheidszorg zullen dalen, de klantgerichtheid toe zal nemen en er efficiŽnter gewerkt zal worden.

2. Leidt de invoering van de basisverzekering tot een kostenbesparing?
Door de samenvoeging van particulier en ziekenfonds ontstaat er ťťn markt, Daarmee opent de overheid de deur voor meer marktwerking in de zorg. Aan de ene kant kunnen alle verzekeraars zich nu onder dezelfde voorwaarden op deze markt begeven, aan de andere kant hebben ook alle verzekerden gelijke kansen. De overheid verwacht dat door de marktwerking de kosten van de gezondheidszorg zullen dalen, de klantgerichtheid toe zal nemen en er efficiŽnter gewerkt zal worden. Op korte termijn zal de invoering van de basisverzekering geld kosten, vooral vanwege de inkomensreparatie. De kosten hiervan worden geraamd op ongeveer 900 miljoen euro.

3. Krijg ik ook met de basisverzekering te maken?
De basisverzekering geldt voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Een zorgverzekeraar mag, op enkele wettelijk vastgestelde uitzonderingen na, niemand weigeren voor de basisverzekering (dit geldt niet voor een aanvullende verzekering). Leeftijd, gezondheid of inkomen spelen dus geen rol.

4. Voor wie is de basisverzekering?
Iedereen dient zich verplicht te verzekeren via de basisverzekering behalve:
  • Militairen in werkelijke dienst
  • Gemoedsbezwaarden en degenen met principiŽle bezwaren tegen verzekeringen
Gemoedsbezwaarden moeten wel een extra belasting betalen die gelijk is aan de wettelijke inkomensafhankelijke bijdrage die verzekeringsplichtigen betalen. Voor gedetineerden wordt de verzekering geschorst.

5. Welke soorten polissen mogen verzekeraars straks aanbieden?
De verzekeraars kunnen drie soorten polissen aanbieden. Polissen waarbij de zorg in natura wordt geleverd en de financiŽle afwikkeling buiten de verzekerde om gaat, polissen waarbij de verzekerde gemaakte kosten vergoed krijgt, of een combinatie van beide. De hoogte van de premie per polis mogen de zorgverzekeraars zelf vaststellen. Wel is het zo dat alle personen die bij een bepaalde zorgverzekeraar zijn aangesloten, dezelfde premie betalen voor dezelfde basisverzekering. De zorgverzekeraars mogen namelijk geen onderscheid maken naar persoonskenmerken (leeftijd, gezondheid, geslacht etc.).

6. Mogen zorgverzekeraars voor dezelfde modelverzekering in de ene regio een hogere premie vragen dan in de andere regio?
Nee. Wel mogen per provincie andere polissen worden aangeboden, waarvoor dus ook een andere premie kan worden gevraagd.

7. Welke keuzes kan ik met de invoering van de basisverzekering maken?
Vanaf 1 januari 2006 mag u zelf kiezen welke verzekering u bij welke zorgverzekeraar afsluit. De verzekeraars kunnen drie soorten polissen aanbieden. Polissen waarbij de zorg in natura wordt geleverd en de financiŽle afwikkeling buiten de verzekerde om gaat, polissen waarbij de verzekerde gemaakte kosten vergoed krijgt, of een combinatie van beide. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en het verzekeringsmodel kan de nominale premie verschillen.

8. Kunnen ouderen en chronisch zieken ook veranderen van zorgverzekeraar?
Ja. Met de invoering van de basisverzekering moeten zorgverzekeraars vanaf 1 januari 2006 iedereen accepteren voor een basisverzekering die woont binnen het directe werkgebied van de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars mogen hierbij geen onderscheid maken naar persoonskenmerken (leeftijd, gezondheid, geslacht etc.) en dus geldt dit ook voor ouderen en chronisch zieken. Vooral voor mensen met een hoger gezondheidsrisico die nu particulier verzekerd zijn neemt daardoor de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te veranderen toe. Alleen 'kleine' zorgverzekeraars (minder dan 850.000 verzekerden) mogen onder bepaalde voorwaarden een aanmelding weigeren. Voor mensen die fraude hebben gepleegd, of mensen die hun premie niet hebben betaald, gelden speciale regels. Voor de aanvullende verzekering geldt geen acceptatieplicht.

9. Mogen zorgverzekeraars weigeren mij te verzekeren?
De zorgverzekeraars zijn verplicht om aanmeldingen van personen te accepteren. Alleen 'kleine' zorgverzekeraars (minder dan 850.000 verzekerden) mogen onder bepaalde voorwaarden een aanmelding weigeren. Voor mensen die fraude hebben gepleegd, of mensen die hun premie niet hebben betaald, gelden speciale regels. Voor de aanvullende verzekering geldt geen acceptatieplicht.

10. Ik heb een ernstige ziekte gehad, heeft dit gevolgen voor mijn verzekering?
Nee. De zorgverzekeraars zijn verplicht om aanmeldingen van personen binnen hun werkgebied te accepteren. Eventuele gezondheidsrisico's doen hierbij niet ter zake en hebben ook geen invloed op de hoogte van de premie. Zorgverzekeraars met een relatief groot aantal verzekerden met een verhoogd gezondheidsrisico worden hiervoor gecompenseerd door de overheid via de risicoverevening; de verzekerde merkt hier niets van. Alleen 'kleine' zorgverzekeraars (minder dan 850.000 verzekerden) mogen onder bepaalde voorwaarden een aanmelding weigeren. Voor mensen die fraude hebben gepleegd, of mensen die hun premie niet hebben betaald gelden speciale regels. Voor de aanvullende verzekering geldt geen acceptatieplicht.

11. Op welke wijze zijn studenten verzekerd?
Studenten worden verzekerd conform de nieuwe wetgeving, en krijgen dus ook een basisverzekering.

12. Op welke wijze zijn WW gerechtigden verzekerd?
Deze groep zal zich eveneens conform de nieuwe wetgeving moeten verzekeren, want er komt een verzekeringsplicht.

13. Op welke wijze zijn 65/plussers verzekerd?
Ook conform de nieuwe wetgeving, dus via de basisverzekering. Ook voor deze groep geldt de verzekeringsplicht.

14. Wat verandert er voor gepensioneerden jonger dan 65 jaar?
Momenteel betalen gepensioneerden die nog geen 65 jaar zijn naast de ziekenfondspremie voor werknemers en de nominale premie, ook het werkgeversdeel van de ziekenfondspremie. In het nieuwe stelsel betalen zij naast de nominale premie (van 1.000 tot 1.200 euro) een procentuele bijdrage van 5.96%. De werknemerspremie van 1,45% komt te vervallen. Afhankelijk van de gezinssituatie en het inkomen komen zij eventueel in aanmerking voor een zorgtoeslag en fiscale compensatie.

15. Wie voert de basisverzekering uit?
De basisverzekering wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars die daartoe een vergunning hebben.