Eigen Risico

Een verzekeraar moet per modelovereenkomst tenminste één variant aanbieden zonder eigen risico. Daarnaast heeft de verzekeraar de keuze om per modelovereenkomst een eigen risico aan te bieden van € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500, of al deze varianten, of een combinatie van een aantal varianten, of geen eigen risicovariant.
Deze eigen-risicobedragen gelden per verzekerde vanaf 18 jaar. Verzekerden jonger dan 18 jaar hebben dus nooit een eigen risico.

Als een verzekerde kiest voor een eigen risico, kan de verzekeraar daar korting voor geven. De korting die per eigen risicovariant geldt, moet in de modelovereenkomst worden opgenomen.

De Zorgverzekeringswet stelt dat het inhouden van een eigen risico pas mag nadat het no-claimbedrag is overschreden. Dit betekent in praktijk dat zorgkosten tot het no-claimbedrag worden uitbetaald of uitgekeerd, dat vervolgens de kosten tot het eigen risicobedrag niet worden uitbetaald of uitgekeerd, en dat eventuele meerkosten wel weer worden uitbetaald of uitgekeerd. Kosten van bevalling, kraamzorg en huisarts tellen niet mee voor de no-claim, en vallen dus wel gelijk onder het eigen risico.

Voorbeeld: Een verzekerde heeft een modelovereenkomst met een eigen risico van € 400. De verzekerde claimt achtereenvolgens de volgende nota's:
  • Specialistisch onderzoek ad € 75. De nota wordt vergoed. Het resterende no-claimbedrag is € 180 (€ 255 - € 75), het resterende eigen risico is € 400.
  • Huisartsnota ad € 30. De nota wordt afgeboekt onder het eigen risico. Het resterende no-claimbedrag blijft € 180, het resterende eigen risico is € 370 (€ 400 - € 30).
  • Een ziekenhuisopname ad € 350. Van deze nota wordt € 180 vergoed (resterend no-claimbedrag) en € 170 afgeboekt onder het eigen risico. Het resterende no-claimbedrag is € 0 (€ 180 - € 180), het resterende eigen risico is € 200 (€ 370 - € 170).
  • Een nieuwe ziekenhuisopname ad € 750. Van deze nota wordt € 200 ingehouden op het eigen risico en € 550 wordt vergoed. Het resterende no-claimbedrag was al € 0, het resterende eigen risico is € 0 (€ 200 - € 200).
Deze verzekerde heeft dus geen recht meer op een no-claimteruggaaf