De basisverzekering in een notendop

Eind december 2004 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de invoering van de Zorgverzekeringswet (ook wel basisverzekering genoemd). Vanaf eind februari 2005 wordt de Zorgverzekeringswet in de Eerste kamer besproken. De basisverzekering is ingegaan per 1 januari 2006 en vervangt het huidige zorgstelsel in Nederland. Het verschil tussen ziekenfonds, particuliere ziektekostenverzekering en publiekrechtelijke verzekering komt daarmee geheel te vervallen: de basisverzekering geldt voor iedereen in Nederland.

Onder de nieuwe Zorgverzekeringswet is elke burger wettelijk verplicht om zich te verzekeren. Dit in tegenstelling tot de huidige Ziekenfondswet, die alleen verplicht is voor mensen met een inkomen beneden de ziekenfondsgrens. Mensen met een hoger inkomen kunnen nu nog kiezen of zij verzekerd dan wel onverzekerd door het leven willen gaan. In de Zorgverzekeringswet komt er een (boete)regeling voor mensen die zich straks bewust niet verzekeren.

Rekening houdend met de Europese regelgeving worden ook regelingen getroffen voor mensen die in Nederland wonen maar in het buitenland werken en omgekeerd.

De standaardverzekering geldt voor iedereen die recht heeft op AWBZ. Dit zijn mensen die rechtmatig in Nederland wonen of in het buitenland wonen maar in Nederland een dienstbetrekking hebben.

Een zorgverzekeraar mag, op enkele wettelijk vastgestelde uitzonderingen na, niemand weigeren die zich bij hen aanmeldt voor de basisverzekering. Er geldt dus een acceptatieplicht om iedereen te verzekeren voor een wettelijk vastgelegd pakket. Leeftijd, gezondheid of inkomen spelen hierbij geen rol! Het wettelijk vastgelegde pakket zal bestaan uit alle medisch noodzakelijke zorg en komt daarmee inhoudelijk in grote lijnen overeen met de standaard ziekenfondsverzekering..

Verzekeraars met meer dan 850.000 verzekerden moeten in heel Nederland actief zijn. Dit betekent dat iedereen in Nederland zich bij de betreffende verzekeraar moet kunnen verzekeren. Per provincie kan de verzekeraar wel bepalen of er contractuele afspraken met zorgverleners worden gemaakt zodat verzekerden geen nota's zien (naturastelsel) of dat er geen zorg wordt ingekocht zodat verzekerden zelf de nota's moeten voorschieten en vervolgens weer declareren bij de zorgverzekeraar (restitutiestelsel). Ook een mengvorm of combinatie van deze stelsels behoort tot de mogelijkheden.

De zorgtoeslag is onderdeel van de veranderingen in het zorgstelsel per 1 januari 2006. Een grote groep Nederlanders kan een zorgtoeslag krijgen als tegemoetkoming in de kosten van de premie. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van het inkomen en dat van een eventuele fiscale partner. Iemand met een laag inkomen krijgt meer toeslag dan iemand met een hoger inkomen. De zorgtoeslag voor 2010 kunt u rechtstreeks aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan vanaf september 2009. Komt u volgens de gegevens van de Belastingdienst in aanmerking voor de zorgtoeslag? Dan ontvangt u in september 2009 automatisch een formulier waarmee u de zorgtoeslag kunt aanvragen.